Donateurs en vrienden

Steun de Kinderboerderij

Dankzij de steun van vrienden van de kinderboerderij (sponsoren) en donateurs kan de kinderboerderij open blijven. Daarnaast organiseert de kinderboerderij diverse activiteiten om het saldo aan te vullen. De kinderboerderij is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Donateurs

Jaarlijks kan de kinderboerderij rekenen op een groot aantal donateurs die de kinderboerderij steunen met een jaarlijks bedrag van minimaal 10 euro. We zijn heel blij met al deze donateurs, maar alle steun is welkom. Natuurlijk krijgt u er als donateur ook iets voor terug. U kunt als u dit wilt de digitale nieuwsbrief ontvangen, waarmee u op de hoogte gehouden wordt van alle nieuwtjes en activiteiten. Draagt u de kinderboerderij een warm hart toe? Vul dan de donateurskaart in.

Vrienden van de kinderboerderij (Sponsoren)

De kinderboerderij wordt regelmatig gesteund door sponsors. Dit zijn bedrijven, scholen of particulieren die helpen in de vorm van geld, goederen of diensten. Zij steunen de kinderboerderij jaarlijks met een minimaal bedrag van 50 euro. Er zijn veel bedrijven die ons steunen, bijvoorbeeld met de bouw en onderhoud van de stallen en gebouwen. Welke bedrijven dit zijn, is te zien op de sponsorpagina.

Kinderboerderij erkend als ANBI

De kinderboerderij is per 1 januari 2008 erkend als ANBI. Dit betekent dat het door de belastingdienst als ‘algemeen nut beogende instelling’ is aangewezen. De kinderboerderij kan hierdoor gebruik maken van fiscale voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van de schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootshapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Vul hier het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Het gironummer van de kinderboerderij is NL60 RABO 0141 4141 11
Kinderboerderij De Klaprooshof te Voorhout.